logcent2

welkombw

wiebenikbw

Massagetherapiebw

Voor wie?

Massagesbw

Corona Protocol & Praktijk informatie

Corona protocol In Balance Body & Mind Massage

1. Ik masseer alleen als ikzelf ook gezond ben.
Dat wil zeggen: ik (of mijn gezinsleden) vertonen geen symptomen passend bij een COVID-19 infectie (neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts). Bij eventuele symptomen ben ik tenminste 24 uur klachtenvrij   voordat ik weer ga behandelen. Indien er een besmetting is aangetoond met COVID-19 zal ik pas weer werken als ik tenminste 2 weken klachtenvrij ben.

2. De praktijkruimte voldoet qua hygiëne aan de algemene richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk.
Ik onderwerp mij aan de algemene richtlijnen van de beroepsvereniging(en) voor de inrichting en het gebruik van hun praktijkruimte, waaronder ook hygiënerichtlijnen. Als basis verwijzen de beroepsverenigingen voor massagetherapeuten naar de richtlijnen voor huisartsen en de verloskundigenpraktijk (https://www.nhg.org/themas/publicaties/richtlijn-infectiepreventie-de-huisartsen-en-verloskundigenpraktijk). Relevant voor de massagetherapiepraktijk uit deze richtlijn zijn de aanbevelingen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, handhygiëne, persoonlijke beschermingsmiddelen en het desinfecteren van de ruimte, meubelen e.d.

3. In het kader van het voorkomen van COVID-19 besmettingen, tref ik extra hygiënische maatregelen
· Materialen die slecht schoon zijn te maken (bijv. kussentjes, klankschalen, kaarsjes e.d.) of niet voor de behandeling nodig zijn (boeken, tijdschriften, flyers) worden uit de behandelruimte verwijderd.
· Dagelijks worden de vloeren en oppervlakten gesopt en geboend met schoonmaakmiddelen in een emmer sop.
· Na iedere cliënt wordt er een alcohol schoonmaak uitgevoerd voor alle aanraakvlakken (waaronder ook deurklinken, deurbel en armleuningen etc.);
· Na iedere cliënt wordt de ruimte goed geventileerd door ramen en deuren open te zetten.
· Alle materialen die gebruikt worden, worden per cliënt schoon gepakt en in de kookwas gewassen (lakentjes op behandeltafels, etc.).

4. Ik bepaal telefonisch, voorafgaande aan het maken van een afspraak of behandeling in de praktijk mogelijk is. Het resultaat van dit overleg wordt vastgelegd in het klantendossier.
Ik behandel:
· personen zonder symptomen passend bij COVID-19, waarvan ook de gezinsleden geen symptomen vertonen
(neusverkouden, hoesten, keelpijn, benauwdheid, meer dan 38oC koorts)
· personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn
· personen niet behorende tot de onderscheiden 'kwetsbare groepen", dus zonder verhoogde kans op infectie (personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis)

5. Ik bevestig schriftelijk de gemaakte afspraak.
Ik neem in de afspraakbevestiging de bepaling op dat met het maken van de afspraak de cliënt kennis heeft genomen van het protocol en zich met de bepalingen hierin akkoord verklaart.

6. Cliënten komen in principe alleen naar de praktijk. Zo nodig kan één begeleider worden meegenomen. Er geldt een nieuw deurbeleid. U belt aan en de deur wordt voor u open gedaan. Door voldoende tijd tussen behandelingen in te plannen, laat ik cliënten niet wachten in de wachtruimte. Zij kunnen bij aankomst direct doorlopen naar de behandelruimte.

7. Cliënten nemen hun eigen waterflesje mee.
Ik vraag mijn cliënten bij het maken van de afspraak om een eigen waterflesje mee te nemen gevuld met water,

8. Ik informeer naar de gezondheid van de cliënt op het moment van de afspraak.
Ik vraag mijn cliënten bij binnenkomst in de praktijk of zij zich gezond voelen. Personen die op het moment van de sessie aangeven zich onwel voelen zullen niet behandeld worden.

9. De cliënt wast zijn/haar handen bij binnenkomst met desinfecterende handgel en doet een mondmasker op. (ligt voor u klaar)
Er worden door de cliënt geen deurkrukken, tafeloppervlakken of stoelen aangeraakt. Ik schud geen handen en geven geen knuffels (ook niet aan het einde van de behandeling). Papieren tissues zijn beschikbaar, cliënten kunnen deze weggooien door met hun voet de prullenbak te openen.

10. Ik blijf altijd op minimaal 1 ½ meter van de cliënt behalve bij de massage
Bij binnenkomst, vertrek en tijdens het voor- en nagesprek hou ik altijd een afstand van minimaal 1 ½ meter afstand tot de cliënt.

11. Ik was mijn handen voor en na elke massage.
Voorafgaand aan de massage en na de massage wassen ik mijn handen volgens de richtlijnen van het RIVM.

12. Ik draag desgewenst extra mondbescherming.
Indien dit door de therapeut en/of cliënt gewenst wordt dragen wij en/of de cliënt een mondkapje.

13. Ik stuur cliënten een factuur en/of betaalverzoek. U kunt desgewenst via de pin betalen.
Ik zal u een factuur sturen en desgewenst ook een betaalverzoek. Wij accepteren dus geen contante betalingen.

14. Ik reken geen annuleringskosten.
Zolang er extra beschermingsmaatregelen getroffen moeten worden, kunnen cliënten op elk moment de afspraak afzeggen.

15. Ik informeer mijn cliënten over deze voorwaarden.
Bij het maken van afspraken informeren ik mijn cliënten actief over deze condities. Ik stuur deze bij het bevestigen van onze afspraak mee, hebben de afspraken zichtbaar in onze praktijk hangen, en plaatsen het document op onze website.

16. Ik aanvaard GEEN aansprakelijkheid voor eventuele besmettingen.
In het licht van mijn garantie dat ik er alles aan zal doen om besmettingen te voorkomen, en de onzekerheden die er nog ontstaan over de wijze van overdragen van het virus, c.q. incubatietijden e.d., accepteer ik geen aansprakelijkheid voor het na de behandeling ontstaan van eventuele gezondheidsschade als gevolg van een Corona-besmetting.

 

Praktijkinformatie

Als cliënt van mijn praktijk ontvangt u een praktijkovereenkomst bij het eerste consult aangeboden ter ondertekening. In deze overeenkomst staan de belangrijkste voorwaarden gerelateerd aan de behandeling en de praktijkvoering van In Balance Body & Mind Massage. Indien gewenst kan ik u deze mailen alvorens wij de eerste afspraak hebben. Na afloop van de intake (eerste consult), wordt u gevraagd de praktijkovereenkomst te tekenen voor akkoord.

 

In aanvulling hierop wordt u een toestemmingsformulier aangeboden in het kader van AVG (algemene verordening gegevensbscherming). Het doel van deze wet is om alle persoonsgegevens te beschermen en te waarborgen dat deze alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

In relatie tot het bewaken van uw privacy, ontvangt u van mij een privacyverklaring.